Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Tezkim Tarımsal Kimya A.Ş. olarak;

  • Enerjiyi etkin kullanıp doğayı ve çevreyi korumayı,
  • Enerji yönetim sistemini; sistematik, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı,
  • Enerji yönetim sistemi hedef ve amaçlarına ulaşmak adına, enerji verimliliği faaliyetlerini destekleyip gerekli olan beşeri ve mali kaynakları sağlamayı ve belirli periyotlarda bu hedefleri kontrol etmeyi,
  • Enerji performansını sürekli iyileştirebilmek için güncel teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve iyileştirmelere yönelik olası tasarımları destekleyerek uygulamayı,
  • Tüm çalışanlarımıza enerji yönetim sisteminin bir parçası olmaları ve bu konudaki farkındalığı arttırmak adına gerekli eğitimleri sağlamayı,
  • İlgili tüm yasal şartlara ve mevzuatlara uyarak sistemin sürdürebilirliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Ali Tezcan

ISO 9001 : 2015
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 : 2015
Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 : 2007
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
FSSC 22000 : 2017
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001 : 2013
Enerji Yönetim Sistemi