Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TEZKİM Tarımsal Kimya A.Ş. yönetimi olarak,

 • Bünyesindeki çalışanlara saygılı, haklarını koruyan, insani değerleri ön planda tutan, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan çalışmalar yapmayı,
 • Çevre boyutundaki olumsuz etkilerin çözümü için gerekli her türlü çalışmayı taahhüt ederek çevreye saygılı, ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek bir kuruluş olmayı,
 • Çevreyi ve insan sağlığını her zaman ön planda tutarak ürünlerinde en yüksek kaliteye ulaşmayı,
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun, yönetmelik ve standartlara uygun şekilde hareket etmeyi ve emniyetli bir ortam sağlamayı,
 • Entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Yapılan gözden geçirmeler sayesinde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karsı önceden hazırlıklı olarak en hızlı şekilde çözüme ulaşmayı ve uygunsuzluğu en kısa sürede düzeltmeyi,
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlayarak verimliliği arttırmayı,
 • Sağladığı hizmet ve ürettiği ürünle müşteri beklentisinin çok daha üzerinde bir performans göstererek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
 • Gelişen teknolojiyi kullanarak kuruluşun karlılığını arttırmayı,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufuna önem vererek mümkün olan en az enerji kullanımıyla iş yapabilmeyi,
 • Güçlü finansal yapısı ve aile gibi çalışma ortamıyla çalışan memnuniyetini her zaman en üstte tutmayı,
 • Tüm çalışanların yetkinliklerinin gelişmesi için eğitim ve grup çalışmalarına önem vermeyi,
 • Farkındalık yaratmak için kuruluş içerisindeki tüm bireylerde kalitenin bilincini oluşturmayı,
 • Tüm süreçleri belirleyerek hızla kurumsallaşma yolunda ilerlemeyi; görev ve sorumluluk bilincini yerleştirmeyi, entegre yönetim sistemi politikası olarak taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Ali Tezcan

ISO 9001 : 2015
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 : 2015
Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 : 2007
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
FSSC 22000 : 2017
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001 : 2013
Enerji Yönetim Sistemi