Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

TEZKİM Tarımsal Kimya A.Ş. sıvı karbondioksit üreticisi olarak,

  • Belirlenmiş olan tüm yasa, standart ve mevzuatlara uymayı,
  • Hammadde girişinden nihai ürüne kadar olan proseslerde, insan sağlığını tehdit edebilecek hata ve tehlikeleri ortadan kaldıracak sistemi kurmayı, işletmeyi ve belirli aralıklarla gözden geçirmeyi,
  • Müşterilerin beklentilerini ve taleplerini gıda güvenliği şartlarını da göz önünde bulundurarak karşılamayı,
  • Üretimi; hijyenik ortam ve koşullarda, belli hedefler çerçevesinde gerçekleştirmeyi,
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla, gerekli olan tüm kaynakları sağlayarak, çalışanlarımıza düzenli aralıklarla eğitim vererek, kurulu sistemi ve kaliteyi iyileştireceğimizi gıda güvenliği yönetim sistemi politikası olarak taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Ali Tezcan

ISO 9001 : 2015
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 : 2015
Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 : 2007
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
FSSC 22000 : 2017
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001 : 2013
Enerji Yönetim Sistemi