BİYOETANOL

f1

Yerküremizin yaşlanması ile beraber atmosferde biriken sera gazları dünyamızı tehdit eder hale gelmiş ve ülkeler KYOTO protokolü ile bu soruna çözüm bulmaya çalışmışlardır. Sera gazı oluşumunu arttıran en büyük etken olarak fosil yakıtlar gösterilmektedir. Bu kaygıları giderebilmek amacıyla, çevreci bir yakıt olan biyoetanol kullanımı tüm dünyada desteklenmektedir.

Biyoetanol

  • Nişasta kökenli yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
  • Fosil kaynaklı olmayan; renksiz, sıvı ve çevre dostu bir yakıt katkı maddesidir.
  • Dünyanın en çok kullanılan benzin oksijenatıdır. Kimyasal yapısının % 35’i oksijendir.
  • Bileşimindeki oksijen dolayısıyla, motorda yanmayı arttırır.
  • Enerji arz güvenliği sağlar.